Сент Люсиагийн иргэншил - Үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүд - ганц өргөдөл гаргагч - Гэгээн Люсиагийн иргэншил

Иргэншлийн Сент Люсиа - Үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүд - Ганц

Энгийн үнэ
$ 12,000.00
Худалдах үнэ
$ 12,000.00
Энгийн үнэ
борлогдож
Нэгжийн үнэ
нэг
Татвар оруулсан.

Сент Люсиагийн Иргэншил - Үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүд - ганц өргөдөл гаргагч

Иргэншлийн Гэгээн Люсиа - Үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүд

Сайд нарын танхим Засгийн газраас үл хөдлөх хөрөнгийн төслийг хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрөөр иргэний харъяалагдахаар батлагдсан жагсаалтад багтаан авч үзнэ. Батлагдсан үл хөдлөх хөрөнгийн төсөл нь хоёр өргөн ангилалд хуваагдана.

  1. Өндөр зэрэглэлийн брэндийн зочид буудал, амралтын газрууд
  2. Дэлгүүрийн өндөр чанартай бүтээгдэхүүн

Ийнхүү үл хөдлөх хөрөнгийн төсөл батлагдсаны дараа хөрөнгө оруулалтаар иргэний харъяалагдах өргөдөл гаргагчдаас хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой болно.

Өргөдөл гаргагч нь батлагдсан үл хөдлөх хөрөнгийн төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх худалдан авалт, борлуулалтын гэрээ байгуулах үүрэгтэй. Зөвшөөрөгдсөн худалдан авах үнтэй тэнцэх хөрөнгө оруулалтыг Гэгээн Люсиа дахь хөрөнгө оруулалтын нэгжээр хөгжүүлэгч ба Иргэншил хамтран зохион байгуулж буй батлагдсан эргэлт буцалтгүй дансанд хадгална.

Үл хөдлөх хөрөнгийн төсөлд хөрөнгө оруулах замаар иргэний харъяалагдах өргөдлийг хүлээн авмагц дор дурдсан хөрөнгө оруулалт шаардлагатай.

  • Үндсэн өргөдөл гаргагч: 300,000 ам