Гэгээн Люсиа улсын иргэншил - Үндэсний эдийн засгийн сан - Гэр бүл - Гэгээн Люсийн иргэншил

Сент Люсиагийн иргэншил - NE сан - Гэр бүл

Энгийн үнэ
$ 13,500.00
Худалдах үнэ
$ 13,500.00
Энгийн үнэ
борлогдож
Нэгжийн үнэ
нэг
Татвар оруулсан.

Гэгээн Люси улсын иргэншил - Үндэсний эдийн засгийн сан - Гэр бүл

Гэгээн Люсиа үндэсний эдийн засгийн сангийн иргэншил

Гэгээн Люсиа үндэсний эдийн засгийн сан нь Засгийн газрын ивээн тэтгэсэн төслүүдийг санхүүжүүлэх зорилгоор бэлэн мөнгөний зохих хөрөнгө оруулалт авах зорилгоор Иргэний харъяаллын тухай хуулийн 33-р бүлэгт байгуулагдсан тусгай сан юм.

Сангийн сайд нь санхүүгийн зорилгоор жил бүр тодорхой зорилгоор зориулан хөрөнгө хуваарилахдаа УИХ-аас зөвшөөрөл авах шаардлагатай байдаг.

Гэгээн Люсиа улсын эдийн засгийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар иргэний харъяалагдах өргөдөл батлагдсаны дараа дараахь хөрөнгө оруулалт шаардлагатай.

  • Ганц өргөдөл гаргагч: 100,000 ам
  • Гэр бүлийн хүн, өргөдөл гаргагч: 140,000 ам
  • Өргөдөл гаргагч, эхнэр, гэрчилгээтэй бусад 150,000 хүртэл хамааралтай иргэн: XNUMX ам
  • Бүх насны ангилалд хамаарах нэмэлт шалгуур бүр нь 25,000 ам
  • Мэргэшсэн шалгуур бүр нь дөрвөн хүний ​​гэр бүлээс (гэр бүл нь эхнэр, нөхрөөсөө хамаардаг) 15,000 ам

ИРГЭДИЙН ИРГЭДИЙН ХУДАЛДАН АЖИЛЛАГАА НИЙТЛЭГ

  • Арван хоёр сартай ба түүнээс доош насны иргэний шинэ төрсөн хүүхэд: 500 доллар
  • Иргэний эхнэр, нөхөр 35,000 ам
  • Эхнэр, нөхөрөөс бусад иргэнээс хамааралтай байх шаардлага: 25,000 ам